Hop til hovedindhold

Personværn

Personværnserklæring for Hikoki koncernen


Koki Holdings Co., Ltd, herefter kaldet "Hikoki Koki", håndterer forskellig personlig information. Beskyttelsen af dine personlige oplysninger i behandlingen af dine personoplysninger er noget, vi er specielt opmærksomme på i vore forretningsprocesser. Vi behandler personoplysninger, som indsamles i forbindelse med dine besøg på vore websteder fortroligt og i samsvar med retslige krav og gældende landespecifikke love og regler. Hikoki Koki tilstræber at etablere og håndhæve et fuldstændigt informationsstyringssystem for at respektere værdien af personlig information og sprede den blandt bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.


Vedtaget 1. april 2005 
Hitachi Koki Co, Ltd 
Kiyoshi Kato, President & Director, COO

 

 

Definition af personoplysninger

Hikoki Koki definerer at personlig information betyder information om eksisterende enkeltpersoner, herunder navn, fødselsdato og andre beskrivelser om dem, eller alternativt et tal, symbol, kode, billede eller lyd tildelt dem, som identificerer personer (det kan også indeholde information, som ikke kan identificere enkeltpersoner automatisk, men kan verificeres med anden tillægsinformation). Derudover skal det ikke være begrænset til personlig identificering, men skal omfatte alle oplysninger, som indikerer et faktum, anerkendelse og vurdering af sin egenskab af enkeltperson, inkluderet en fysisk egenskab, ejendom, erhverv eller status. Hikoki Koki beskytter og forvalter personlige information med den største forsigtighed. Ved at opgive personoplysninger på dette websted, accepterer du at oplysningerne behandles i henhold til regler baseret på de enkelte afsnit nedenfor i denne Personværnserklæring. Hikoki Kokis websteder kan indeholde links til andre websteder, som ikke er underlagt denne Personværnserklæring.

Hensigt

I denne Personværnserklæring fastslår Hikoki Koki rutiner for håndtering af personoplysninger.

 

Hikoki Kokis retningslinjer for brug af personoplysninger1. Indsamling, brug og behandling af personoplysninger 
Da en kundes personlige oplysninger er betroet os i vort selskabs aktiviteter, vil Hikoki Koki behandle sådan information 
hensigtsmæssigt ved at etablere et styringssystem til beskyttelse af personoplysninger for hver type virksomhed, og også ved at følge vore regler for indsamling, brug og behandling af personoplysninger.

2. Følge love og regler
Ved håndtering af personoplysninger vil Hikoki Koki følge de gældende love og regler for beskyttelse af information. 

3. Gennemføre sikkerhedstiltag
For at sikre beskyttelse af personoplysninger i samsvar med regler for informationssikkerhed, vil Hikoki Koki iværksætte forskellige tiltag som administration af tilgang til personlig information, begrænse udsendelse af personlig information udenfor selskabet og hindre systemtilgang for uvedkommende. Hikoki Koki arbejder aktivt mod at forhindre tab, ødelæggelse, forfalskning, lækage, eller anden misbrug af personlig information.

4. Vise respekt for menneskers rettigheder angående hans/hendes personoplysninger
Ved forespørgsel om udlevering, korrigering eller sletning af egne personoplysninger, eller ønske om at hindre brug eller formidling af sådan information, vil Hikoki Koki svare med oprigtighed, respekt for personens rettigheder knyttet til personlig information. 

5. Kontinuerlig forbedring af etablerede regler for håndtering og beskyttelse af personoplysninger
Hikoki Koki vil sørge for at både ledelse og medarbejdere indser betydningen af personoplysninger, og har etableret regler for personlig informationshåndtering. Reglerne opretholdes, forbedres og håndhæves kontinuerligt for at sikre beskyttelse mod misbrug af personlig information.

 

Indsamling, brug, formål og behandling af tredjeparts personoplysninger

1. I forhold til Hikoki Kokis vigtigste virksomhed, som er produktion og salg af elektroværktøj, vil personlig information kunne benyttes i følgende tilfælde for at opnå hvert enkelt formål:
• Gennemførsel af en kontrakt indgået mellem Hikoki Koki og en kunde.
• Kontakter til forhandlinger og møder med en kunde samt kundeopfølgning. 
• Levering af servicetjenester på produkter. 
• Udsendelse af information om arrangementer og produktnyheder. 
• Levering af diverse medlemskabstjenester. 
• Lagerhåndtering. 
• Svar på forskellige kundehenvendelser. 
• Analyser baseret på spørgeskemaer for at forbedre produkter og tjenester. 
• Uddeling af personlig information til et selskab i koncernen ved planlagt samarbejde.
• Administration af websider.
• Produktundersøgelser og markedsføringsformål. 

2. Hikoki Koki vil ikke formidle personlige oplysninger med en tredjepart uden først at få samtykke fra kunden undtaget i følgende tilfælde:
• Tilfælde, hvor formidling af personoplysninger er baseret på gældende lov. 
• Tilfælde, hvor formidling af personoplysninger er nødvendigt til beskyttelse af liv eller privat ejendom, hvor det er risikabelt eller umuligt at indhente samtykke fra kunden.
• Tilfælde, hvor formidling af personoplysninger er nødvendigt for at samarbejde med en statslig institution, et lokalt offentligt organ, eller en person eller enhed betroet til at udføre håndhævelser foreskrevet af loven, og hvor indhentning af samtykke fra kunden kan hæmme den berørte virksomhed.
• Tilfælde, hvor personoplysninger er givet som følge af overtagelse af virksomheden ved en fusion eller på anden måde. 

3. Intern overførsel af personlig information mellem selskaber i koncernen
Når det er påkrævet for virksomheden, når Hikoki Koki samarbejder med andre selskaber i koncernen, kan Hikoki Koki overføre personlig information som navn, arbejdsplads eller privatadresser, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse, osv. I de tilfælde, de personlige oplysninger er angivet på trykte materialer eller elektronisk, kan kunden til enhver tid meddele, at personlige oplysninger skal slettes og ikke anvendes i koncernen. 

4. Samtaleregistrering
Når en kunde kontakter Hikoki Koki på telefon, kan samtalen optages for at kunne give præcise tilbagemeldinger.

Om brugen af cookies, sporingsbilleder og aktive komponenterVed besøg på Hikoki Kokis websteder vil vor webserver automatisk registrere navnet på din internetleverandør, webstedet du besøger os fra, de websider du faktisk besøger, samt varighed og dato på dit besøg. 


Ved besøg på Hikoki Kokis websteder vil vor webserver automatisk registrere navnet på din internetleverandør, webstedet du besøger os fra, de websider du faktisk besøger, samt varighed og dato på dit besøg. 
Hikoki Koki bruger cookies (*1), sporingsbilleder (*2) og aktive komponenter (som for eksempel JavaScript) i dele af vore websider for at følge præferencerne hos vore besøgende og derefter kunne optimere vore websteder. Du kan indstille din browser til enten at vise en advarsel, når du modtager en information eller at nægte at acceptere cookies. Bemærk venligst, at funktionaliteten af ​​hele eller en del af vores web-baserede tjenester ikke fungerer korrekt, hvis du afviser cookies.
Yderligere oplysninger vil kun blive behandlet, når den er givet frivilligt af den besøgende, for eksempel i forbindelse med registrering, kundeundersøgelser, konkurrencer eller ved indgåelse en aftale etc.*1 Cookies
Information som udveksles mellem en webserver som styrer en webside og en browser, som en kunde bruger. Cookies kan blive gemt som filer på harddisken på kundens computer. Hvis du bruger en cookie, kan webserveren spore og registrere information om, hvilke sider på webstedet den aktuelle computer besøger etc. Hikoki Koki kan ikke identificere brugeren medmindre denne indtaster personlig information.

*2 Sporingsbilleder (Web Beacons)
En teknologi som arbejder med en cookie for at tjekke, hvor mange gange en kunde får adgang til en bestemt webside. Hikoki Koki kan ikke identificere brugeren medmindre denne indtaster personlig information. 


 

Klager, information, forslag eller ønske om indsigt i personlig information

Når en kunde ønsker at rette, tilføje, slette eller stoppe overførslen til tredjemand eller få oplysninger om formålet med brugen af ​​de personlige oplysninger, bedes kunden sende alle nødvendige oplysninger til:Koki Denmark A/S
Helgeshøj Allé 22
2630 TåstrupDu kan også kontakte os på e-mail.

 

Information til kunder

1. De fleste af Hikoki Kokis tjenester kan bruges uden udlevering af personlig information, men vær opmærksom på at
enkelte tjenester kun er tilgængelig ved udlevering af personlig information. 
2. Hikoki Koki er ikke ansvarlig for sikkerheden omkring personlige oplysninger på andre websider henvist fra Hikoki Kokis hjemmeside. 
3. Ved at udfylde personlige oplysninger på Hikoki Kokis websider accepterer brugeren vilkårene i dette dokument.
4. Håndtering af personoplysninger i henhold til Personværnserklæring er i samsvar med gældende landespecifikke lover og regler. 
5. Hikoki Koki kan revidere dette dokument, "Personværnserklæring", for at forbedre håndteringen af personlige 
oplysninger på baggrund af revision af lover og forskrifter eller andre regler eller bestemmelser. 
6. "Personværnserklæring" er gældende efter udstedt dato eller revideret dato. 
7. Hvis noget af webindholdet har særskilt "Personværnserklæring" overstyrer dette den generelle "Personværnserklæring".

 

Sikkerhed


Hikoki Koki har sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte data, som vi besidder mod tab, ødelæggelse, manipulation og uautoriseret offentliggørelse mod tredjepart. Vi er beskyttet mod adgang fra uautoriseret personale. Vore sikkerhedsrutiner opdateres i takt med ny tilgængelig teknologi.

 

Henvendelser om www.hikoki-powertools.dkHvis du har andre spørgsmål om denne webside, kontakt os venligst her.NB! Al personlig information, du sender til Hikoki Koki, vil blive slettet så hurtigt, vi har svaret på din forespørgsel, og bliver ikke arkiveret.